PUBLICART

PAINTINGS


CUTOUTS


public art


>THE LEECH PARTY

EXHIBITION


>VARGFABRIKEN

EXHIBITION


>JAKTMARK

INSTALLATION


> levande arkiv

public art commission


> sånt som händer

exhibition


> gränsland

public art - installation


> beacon

exhibition


> du och vilken armé

installation


> den stora oron

exhibition


> VAD LETAR du efter

installation / exhibition


INFO

>CV

>STATEMENT

>CONTACT

>upcoming


ett kungarike för

uppdrag av göteborg kretslopp&vatten, sättfärgpå

esperantoplatsen göteborg

olja på sten, 12x4 meter

-2022

mural

Uppdrag av sättfärgpå göteborg och higab

göteborg

- 2021


väggmålning som en del av västra nordstan revival och göteborgs 400-års jubileum. en tolkning av gatans historia som emigrantstråk för tidigare generations färd till amerika.
Uncanny valley

mural 500x350cm

Uppdrag av västlänken-Trafikverket 

göteborg

- 2019


Uncanny Valley är en gestaltning av ett möte. Det är också ett utforskande av människans avbild som får allt tydligare konturer. Jag vill betona dom försiktiga steg vi närmar oss framtiden med och ömsint granska vår köttsliga kropp i relation till den artificiella.


MURAL

Westcoastwalls- Halmstad

400x700 cm

2018

A collaboration with Frida Johansson

Värdelösa Riddare / Worthless Warriors

Olja på elskåp / Oilpainting

2018


på uppdrag av Wermlands Invest och Karlstad El - och stadsnät


Stand Still, Stay Silent

Drottninggatan 43, Göteborg

Väggmålning / Mural

2016


ArtMadeThis -  På uppdrag av Ali Davoodi och Vasakronan


Att sitta fast i tiden. Att bli upphängd över natten. Att användas för större mål. Att bara vara en kropp. I denna målning ville jag arbeta kring människokroppen som objekt, ett objekt som ändrar betydelse beroende på vilken del av dagen man passerar. Under trötthet så sover dom, i stress är dom statiska och i ljud är dom tystna.


ENG/


To be caught in time. To be done for the evening. To be used by someone else. To be a body. In this mural I wanted to work around the human body as an object. An object that changes meaning depending on the time of day. When tired, they sleep. In stress, theyre static. In noise they are silent.


Länkar / Links:

göteborgsposten-gatukonst i flera stilar

artmadethis