DENSTORAORON

PAINTINGS


CUTOUTS


public art


>THE LEECH PARTY

EXHIBITION


>VARGFABRIKEN

EXHIBITION


>JAKTMARK

INSTALLATION


> levande arkiv

public art commission


> sånt som händer

exhibition


> gränsland

public art - installation


> beacon

exhibition


> du och vilken armé

installation


> den stora oron

exhibition


> VAD LETAR du efter

installation / exhibition


INFO

>CV

>STATEMENT

>CONTACT

>upcoming


den stora oron

Flaménska galleriet 16/3 2019 - 31/3 2019Den Stora Oron handlar om kontroll. Avsaknaden av den, önskan om den
och sökandet efter den.


Mitt konstnärskap är ett sökande efter tydlighet. En besatthet vid att organisera och dela upp det mänskliga. Det kan handla om en visuell översättning på ett inre tumult, kartläggning av ett fenomen eller mellanmänskliga beteenden. Oavsett så är min riktning alltid utåt. För att skapa något med en beröringspunkt för många krävs det lika många delar. I Den Stora Oron har jag funnit mina delar hos andra. Jag har funnit dom i kroppar, i samtal och i texter. Vissa delar är fakta och vissa är påhitt. Deras gemensamma nämnare är att dom utforskar de extrema delarna av oro och kontroll. Kan de samexistera? Eller är dom varandras motsats? Jag har under processens gång forcerat ett rum att befinna mig i. Ett rum där jag använder mig av kontroll men befinner mig i oro. Mina verk är försök att vända detta inre utåt. Till något som är möjligt att granska. Till något som är möjligt att kliva in i.

PERMAFROST

oiL ON WOOD /CUTOUT 

1,6x130x140cm 

-2019