STATEMENT

PAINTINGS


CUTOUTS


public art


>THE LEECH PARTY

EXHIBITION


>VARGFABRIKEN

EXHIBITION


>JAKTMARK

INSTALLATION


> levande arkiv

public art commission


> sånt som händer

exhibition


> gränsland

public art - installation


> beacon

exhibition


> du och vilken armé

installation


> den stora oron

exhibition


> VAD LETAR du efter

installation / exhibition


INFO

>CV

>STATEMENT

>CONTACT

>upcoming
I mitt konstnärliga arbete målar jag med olja och bygger i trä, tvådimensionellt och tredimensionellt. Jag bygger scenografier och iscensätter föreställda händelser som jag sen dokumenterar och återskapar i rumsliga installationer och måleri. Mitt syfte är att formulera berättelser från en fiktiv verklighet vid sidan av vår egen. Verkligheten har skapats från min uppväxt i Värmland kring mytologiskt berättande, arbetarklass och djupa skogar. Genom måleri ,skulptur och rumsliga installationer vill jag utforska vårt behov av berättelser i vår samtid. Hur ett fiktivt rum kan verka som en skådeplats för vårt eviga behov av begriplighet. Från den platsen vill jag hitta nya perspektiv och om inte närma mig en sanning, åtminstone bearbeta längtan efter den.