LEVANDE ARKIV

PAINTINGS


CUTOUTS


public art


>THE LEECH PARTY

EXHIBITION


>VARGFABRIKEN

EXHIBITION


>JAKTMARK

INSTALLATION


> levande arkiv

public art commission


> sånt som händer

exhibition


> gränsland

public art - installation


> beacon

exhibition


> du och vilken armé

installation


> den stora oron

exhibition


> VAD LETAR du efter

installation / exhibition


INFO

>CV

>STATEMENT

>CONTACT

>upcoming


LEVANDE ARKIV

OFFENTLIG GESTALTNING

OLJA PÅ FORMSÅGAD MDF  

rIMBO KULTURSCEN UPPDRAG AV NORRTÄLJE KOMMUN


Levande arkiv är en gestaltning som tar avstamp i platsens huvudsakliga verksamhet. Kultur, skapande och hur viktigt det är för vår gemensamma identitet. En ständigt pågående dialog mellan utövare och betraktare som i förlängningen blir till en historia om oss.


Verket är tänkt att föreslå ytterligare en dimension till platsen som är fäst i både verklighet och fiktion. Tillsammans med platsen blir gestaltningen en koppling till ett föreställt arkiv där vi kan bevara våra inre och yttre upplevelser i all evighet och i ett säkert förvar ute i universum.


Gestaltningen består av sex skulpturala oljemålningar vars former är hämtade från lika många rymdsonder som just nu befinner sig ute i universum. Utgångspunkten är det välkända Voyager-programmet där vi genom både musik, hälsningar och bilder försökte beskriva den mänskliga historien vid möjlig kontakt med utomjordiskt liv. Tanken med formerna är att inspireras av sagda symbolhandling och rymdsondernas kommunikativa intention. Att lägga fokus på vår gemensamma existens och hur vi berättar vår historia.


Det målade landskapet och motiven i rymdsonderna agerar som en ingång till den alternativa verkligheten där det större eviga arkivet faktiskt existerar. I arkivet förvaras ljud och bilder från kulturscenen men även åskådarnas känslorörelser och inre dialoger. Ansvariga för arkiveringen är en besättning som befinner sig i rymdsonderna. Dom kan kännas igen på sina uniformer med emblem som lyser i mörkret. De befinner sig i landskap som har sin referens från naturen kring Rimbo kommun. Bland annat delar av Bålbroskogen som nu inte finns längre.


Levande arkiv är en gestaltning om den mänskliga berättelsen. Hur vi skapar den, vår vilja att bevara den och om hur upplevelser kan te sig när de kan förvaras i evigheten.