SÅNTSOMHÄNDER

PAINTINGS


CUTOUTS


public art


>THE LEECH PARTY

EXHIBITION


>VARGFABRIKEN

EXHIBITION


>JAKTMARK

INSTALLATION


> levande arkiv

public art commission


> sånt som händer

exhibition


> gränsland

public art - installation


> beacon

exhibition


> du och vilken armé

installation


> den stora oron

exhibition


> VAD LETAR du efter

installation / exhibition


INFO

>CV

>STATEMENT

>CONTACT

>upcoming


SÅNT SOM HÄNDER

GALLERI EKDAHL KARLSTAD

13 NOV-28 NOV 2020


'Sånt som händer' är en undersökning av någonting som inte har hänt. Målningarna föreslår en berättelse där värdefulla diamanter har dykt upp på en plats där egentligen ingenting värdefullt finns att finna. Diamanterna förändrar den här platsen till något annat endast genom sin existens och uppenbarelse. Målningarna är en dokumentation av detta händelseförlopp.


Det här projektet tog avstamp i ett utforskande kring hur plats och distans kan påverka en känsla gentemot en annan person. Om det är lättare att vilja vara nära någon som fysiskt befinner sig närmare dig? Hur långt är för långt bort? Vilken plats är generellt ansedd att vara nära? Vilken plats är alltid långt bort?
Min inledning ledde mig till en större frågeställning med fokus på begreppet ansträngning. Hur mycket ansträngning man är villig att lägga ner för att ta sig till en person eller en plats. Det jag insåg i processarbetet var att ansträngning gick att mäta i värde. Det krävs mer ansträngning att byta fordon tre gånger än att ta en direktbuss och det krävs mindre ansträngning att ta sig till något man
vill ha. Främst, det är ett problem att infrastruktur, stadsplanering och politiska beslut kan bestämma att en geografiskt nära plats i ansträngning ligger långt bort.
I processarbetet föddes en fiktionell berättelse. Konceptet av värde fick sin form i diamanter ochberättelsen började med att de en dag dök upp på en plats utan förvarning eller förklaring. Konsekvenserna av den oanade händelsen ledde till att diamanterna ökade värdet på platsen och beslut rörande den förenklade för människor att ta sig dit. Platsen som tidigare låg långt bort hade nu flyttat sig närmare helt utan att röra sig.GALLERI EKDAHL ->


artikel i vf ->

artikel i nwt ->