VAD LETAR DU EFTER

PAINTINGS


CUTOUTS


public art


>THE LEECH PARTY

EXHIBITION


>VARGFABRIKEN

EXHIBITION


>JAKTMARK

INSTALLATION


> levande arkiv

public art commission


> sånt som händer

exhibition


> gränsland

public art - installation


> beacon

exhibition


> du och vilken armé

installation


> den stora oron

exhibition


> VAD LETAR du efter

installation / exhibition


INFO

>CV

>STATEMENT

>CONTACT

>upcoming


Vad letar du efter?


Sculpture: Oil on wooden cutout

Painting: Oil on canvas, 120x180cm

Airplane: Oil on cardboard 180x100cm

Arvika Konsthall  2018


 


 


 


Installationen Vad Letar Du efter utgår från att se sökande som en drift, en hunger. Mållös och utan riktning. För att ge detta en rumslig kropp har jag använt mig av människoformen .Just för att den är så fylld med information, nästan så att ingenting mer får plats. Den går inte att använda för den är redan använd.


Mitt intresse ligger i en potentiell tomhet av människoformen. Vad den kan användas till, vad den ska representera. Kan ett motsatt narrativ göra sig en plats när individen är avlägsnad kroppen?


Med fokus på att sökande generellt anses vara ett kognitivt val så vill jag gestalta den som en drift. Verket är skapat för att agera rum för den här driften. En scen där betraktarens roll är att svara. Vad letar du efter?


 

ENG/


 

The Installation What are you looking for? is focusing on the thematic of searching as an urge, as a hunger. Goalless and without direction. To create a spatial form I've used the human body. Because it is so bottled up with information nothing else can fit in there. It can not be used because its already been used.


My interest lies in the potential emptiness of the human form. What it can be used for, what it can represent. Can an opposite narrative take place when the individual is removed from the body? With focus on the fact that searching is generelly considered to be a cognitive choice I would want to treat it as an urge. This work is created to act as a space for this urge. A scene where the viewers part is to answer. What are you looking for?