DUOCHVILKENARME

PAINTINGS


CUTOUTS


public art


>THE LEECH PARTY

EXHIBITION


>VARGFABRIKEN

EXHIBITION


>JAKTMARK

INSTALLATION


> levande arkiv

public art commission


> sånt som händer

exhibition


> gränsland

public art - installation


> beacon

exhibition


> du och vilken armé

installation


> den stora oron

exhibition


> VAD LETAR du efter

installation / exhibition


INFO

>CV

>STATEMENT

>CONTACT

>upcoming


Du och vilken armé

 made for ståhl collection - Norrköping


Oil on mdf 

195x250x1,6cm x 3

2019


En platsspecifik installation med utgångspunkt i frågeställningen om vilken verklighet som är viktigast för en individ. Arbetsprocessen kretsade kring att utgå från vår hyperindividualiserade samtid och värdera de olika verkligheterna genom att ställa vår objektiva världsbild mot vår subjektiva verklighet. Värderingen gjordes genom intervjuer, enkäter och samtal på plats i min ateljé. Resultatet från både det egna arbetet och genom yttre samtal återkom till att vi är ensamma i vårt inre men i den levda verkligheten kan vi mötas. I resultatet föddes en fiktiv scen där något sätter stopp för att få delta i den objektiva världsbilden. En gräns där en armé är positionerad och skiljer de olika verkligheterna åt.


.