VARGFABRIKEN

PAINTINGS


CUTOUTS


public art


>THE LEECH PARTY

EXHIBITION


>VARGFABRIKEN

EXHIBITION


>JAKTMARK

INSTALLATION


> levande arkiv

public art commission


> sånt som händer

exhibition


> gränsland

public art - installation


> beacon

exhibition


> du och vilken armé

installation


> den stora oron

exhibition


> VAD LETAR du efter

installation / exhibition


INFO

>CV

>STATEMENT

>CONTACT

>upcoming


vargfabriken

installation / utställning

OLJA PÅ FORMSÅGAD MDF tredimensionella 

ca200x150x120 x 4

ebelingmuseet 2022

vattentornet konsthall 2023


Vargfabrikenär ett fiktivt scenario där vargen enbart är en åsikt som går att bära likt en förklädnad för att representera något annat, en åsikt, en identitet eller ett arv. Med avstamp från den omdebatterade vargfrågan kretsar utställningen kring en fabrik som producerar dräkter bestående av symbolfrågor från verkligheten.

Iutställningen får vi möta en arrangerad scen av storskaliga och tredimensionella oljemålningar. Fabriken agerar som ett nav ochbjuder in till att befinna sig både utanför och inuti produktionskedjan. Den vill berätta om vargdräkternas tillverkning.Hur det låter, hur det känns, hur det ser ut innan dräkterna hamnar kring kroppar och slutligen som färdig produkt. Genom berättelsen får vi möta symbolik bortanför oss själva och ifrågasätta vad vi egentligen pratar om.

 


"Vargfabriken fick sin titel från den omdebatterade vargfrågan. En fråga som jagu nder mitt liv slängts fram och tillbaka mellan. Jag är från Värmland med släkt från Dalarna och under min uppväxt har vargen snarast blivit mer av en åsikt än ett djur. Samma utveckling har skett i samhället och vargen har blivit till en viktig symbolfrågagällande landsbygd, natur och i politik. Den här utvecklingen har alltid intresserat mig.

Från djur till symbol. Från objekt till subjekt. Hur vi använder symboler för att berätta något annat. Jag ville undersöka om det gick att föreställa sig symbolik som en produktion bortanför oss själva. Om det var möjligt att vargen skulle kunna göra en övergång från djur till enbart symbol.


För att kunna föreställa sig det så krävdes det en berättelse. Ett scenario med en tydlig huvudroll. Det blev en fabrik, en vargfabrik .Det roade mig att en så stor, komplex och ifrågasatt fråga skulle kunna komprimeras till en fabrik med så uppenbara intentioner. Från den utgångspunkten tog berättelsen sitt avstamp. Fabriken fick en huvudroll i det föreställda scenariot och gavs en reell och ihärdig produktion. Den producerade symbolik i form av utklädnader. Dräkter gjorda för att representera något annat."


artiklar:

ekuriren

trakten